Obchodní podmínky


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.


2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, e-mailu, či písemně na naší adrese.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Údaje o výrobcích uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k instalaci zboží.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména v dostupnosti nebo cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.


3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem případně telefonicky. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.


4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést číslo objednávky nebo jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.


5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme Českou poštou, službou GLS nebo UPS jako dobírku, případně si můžete zboží vyzvednout na adrese firmy po telefonické dohodě.


OSOBNÍ PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Osobní odběr (po telefonické dohodě): 0 Kč


DORUČENÍ ZBOŽÍ ČESKOU POŠTOU

Česká republika
Odeslání na adresu (balík) - platba dobírkou: 149 Kč
Odeslání na adresu (balík) - platba předem na účet: 119 Kč


DORUČENÍ ZBOŽÍ SLUŽBOU GLS
- možnost úhrady objednávky u dopravce platební kartou

Česká republika
Odeslání na adresu (balík) - platba dobírkou: 129 Kč
Odeslání na adresu (balík) - platba předem na účet: 99 Kč


DORUČENÍ ZBOŽÍ SLUŽBOU UPS

Slovenská republika
Odeslání na adresu (balík) - platba dobírkou: 249 Kč
Odeslání na adresu (balík) - platba předem na účet: 199 Kč

Cena poštovného a balného se může lišit i podle váhy a velikosti objednaného zboží.
Zasíláme i do jiných zemí. Podmínkou je platba předem a cena za dopravu se odvíjí individuálně podle ceníku přepravních společností, o kterých vás budeme informovat.


6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 1-30 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás kontaktovat.


7) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.
Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Případné vady a poškození oznamte naší firmě do 3 dnů. Za vady vzniklé přepravcem neručíme, proto prosím důkladně překontrolujte zásilku ihned po převzetí!
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, dle zákona, pokud není uvedeno jinak.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady!
V případě uplatnění záruky je nutné doložit tuto skutečnost jako potvrzení oprávněnosti reklamace.
Záruka se nevztahuje:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím
c) nesprávnou instalací
d) nesprávným skladováním
e) vady způsobené přepravcem (zákazník je povinen si při převzetí zboží překontrolovat)

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu
4) přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy ode dne převzetí zboží naší firmou.
Zboží do uhrazení dobírkové částky nebo faktury je výhradně majetkem firmy Auto-chrom.cz.


8) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Dle zákona, můžete nepoužité a nepoškozené poslat zpět na naši adresu nebo se domluvit na výměně za jiné zboží ve lhůtě do 14dnů od převzetí zásilky.

Zboží a fakturu stačí zaslat doporučeným poštovním balíkem (ne na dobírku) na naši adresu nejpozději tak aby byla zásilka u nás do 14dnů od doručení na Vaši adresu.

POZOR! V případě, že jste zakoupili zboží, které jsme pro Vás extra objednávali, vrácení zboží nebude důvod k reklamaci nebo bez udání důvodu vyhrazujeme si právo Vám naúčtovat náklady spojené s objednáním této položky (většinou ze zahraničí).


9) NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ

V případě, že si objednáte zboží, které si následně nevyzvednete, tudíž nám způsobíte škodu za zaslání zboží, budeme nuceni náhradu škody řešit právní cestou, pokud tak samovolně nedojde z Vaší strany!
V případě složité osobní situace zákazníka, ale kladné reakce na pohledávku, jsme ochotni řešit situaci smluvní pokutou. Odeslání objednávky je totiž podmíněné souhlasem s nákupním řádem, ve kterém je toto již zmíněno, čímž se, v případě nevyzvednutí zásilky, k úhradě nákladů spojených se zasláním přímo zavazujete. Abychom předešli komplikacím, jsou dvě možnosti.
1. zašlete nám dlužnou částku za poštovné a balné převodem na účet
2. uhraďte objednávku na účet předem vč. dopravného a balného + dopravné a balné (za opětovné zaslání) a my Vám zásilku opět pošleme na Vaši adresu.
Jestliže k těmto krokům nedojde, požádáme zákazníka o vyjádření do 7pracovních dnů, poté předáváme záležitost externí firmě na vymáhání pohledávek


10) OSOBNÍ ÚDAJE

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Procházka, IČ: 02933004, se sídlem Čížová 28, 398 31 Čížová (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Čížová 28, 398 31 Čížová
email: info@auto-chrom.cz
telefon: +420739237426

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je 
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje  
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
-po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
- zajišťující dodání zboží (Česká pošta, GLS, UPS, Frogman s.r.o). 
- zajišťující služby provozování e-shopu (Peopleart, Blanka Koubová) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
- zajišťující marketingové služby (Google, Seznam.cz)

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

VI. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte  
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
-právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.  
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Korespondenční adresa pro reklamace a zasílání písemností:
Martin Procházka
Čížová 28,
398 31 Čížová 


PROVOZOVATEL
INTERNETOVÉHO OBCHODU AUTO-CHROM
Bc. Martin Procházka
Čížová 28
39831 Čížová, okr. Písek
IČ: 02933004
DIČ.: CZ8812071675

Jsem plátce DPH

 

PARTNERSKÉ WEBY
01 I 02 I 03 I 04 I 05

PARTNERSKÉ ODKAZY
01 I 02 I 03 I 04 I 05

ZPĚTNÉ ODKAZY
01 I 02 I 03 I 04 I 05