Instalace tuningových doplňků


Doporučená instalace chromo doplňků 
- Před montáží si nejdříve zkuste doplněk přiložit bez odstranění ochranné fólie
- Podklad, na který budete lepit, musí být čistý, suchý a zbaven prachu
- Suchý povrch těsně před lepením odmastíme přiloženým polštářkem s odmašťovadlem nebo použitím líhu
- Odstraňte ochrannou fólii z lepícího spoje
- Přiložte doplněk na čistý podklad a přiměřeně přitlačte


Pozor
-
 Pozor, při nepřiměřeným přitlačení může dojít k poškození 
- Po 24 hodinách bude dosaženo maximální pevnosti 
- Instalaci provádějte při teplotách vyšších jak 10 °C 
- Dotykem prstů lepící části snížíte pevnost spoje


PARTNERSKÉ WEBY
01 I 02 I 03 I 04 I 05

PARTNERSKÉ ODKAZY
01 I 02 I 03 I 04 I 05

ZPĚTNÉ ODKAZY
01 I 02 I 03 I 04 I 05